Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over Burgerschap

Na het vriendelijke en genereuze aanbod van de VNG bleek ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken welwillend te staan ten opzichte van onze activiteiten. Als gevolg daarvan werden we door mevrouw Annemiek Wissink uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het thema Burgerschap. Mevrouw Annemiek Wissink is als Programmamanager Burgerschap aangesteld om een verkenning te doen […]

VNG doneert beursstand voor Jaarcongres 2017

Nadat we de VNG hadden geïnformeerd over onze activiteiten, ontvingen we een zeer vriendelijke reactie van mevrouw Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG. Mevrouw Kriens bood ons om-niet een beursstand aan voor het jaarlijkse congres van de VNG, ditmaal in Goes. Tijdens dit congres, dat bezocht wordt door ruim 2500 bestuurders uit het hele land, is […]

Provincie Gelderland steunt Stichting Gemeenschapszorg

De provincie Gelderland ondersteunt burgerinitiatieven die de leefbaarheid versterken. De aanpak van Beesd voor elkaar – het eerste Gemeenschapszorg netwerk – werd door de provincie gezien als een goed voorbeeld van versterking van de leefbaarheid en cohesie in een lokale gemeenschap. De Stichting Gemeenschapszorg kreeg daarom van de provincie het verzoek een stappenplan te ontwikkelen op basis […]

Beesd voor Elkaar ontvangt financiële bijdrage van de Rabobank West-Betuwe

De Rabobank ondersteunt projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. De aanpak van Beesd voor Elkaar – het eerste Gemeenschapszorg netwerk waarin actieve burgers en professionals samenwerken aan de leefbaarheid en cohesie binnen de gemeenschap – wordt daarin positief beoordeeld. Op 28 oktober 2016 ondertekenden Joanne Bredero (Beesd voor Elkaar) en Ellen Otte (directeur Private […]