Leefbaarheid en cohesie vragen om steun voor het midden

In de meeste plaatsen zijn heel veel initiatieven om de leefbaarheid en cohesie te versterken. Vrijwilligersorganisaties als sportclubs en ouderenverenigingen en professionele organisaties als scholen en thuiszorg. Ze doen allemaal goed werk, maar ze werken in heel veel gevallen niet samen. Deze eilandjescultuur heeft grote nadelen. Omdat de organisaties niet samenwerken ontbreekt het wij-gevoel, het besef onderdeel te zijn van een gemeenschap. Tevens worden hierdoor de krachten niet gebundeld om gezamenlijk de leefbaarheid en cohesie in de gemeenschap te bevorderen. En omdat de inwoners niet weten wat er allemaal gebeurt in hun gemeenschap, hebben ze het onterechte gevoel dat er ‘tegenwoordig nog maar weinig nabuurschap is’.

De Stichting Gemeenschapszorg Nederland heeft daarom als doel om de vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties in een lokale gemeenschap met elkaar te verbinden. Door een netwerk te creëren waarin ze hun activiteiten met elkaar gaan afstemmen. Gezamenlijk activiteiten gaan ontwikkelen. En dit nadrukkelijk met de inwoners gaan communiceren. Dan ontstaat er een netwerk van organisaties die samen de leefbaarheid en cohesie in de lokale gemeenschap gaan versterken. Een Gemeenschapszorg netwerk.

Burgerinitiatieven van onderop verbinden steeds een klein deel van de gemeenschap.

Maar wat is hierin de rol van de overheid; naast haar rol van bovenaf ondersteunt deze toch al veel initiatieven van onderop? Zeker, daar zijn vele voorbeelden van. Burgers die zich inzetten voor kwetsbare inwoners, die een spel-, speel- en beweegtuin oprichten of een klusbrigade in het leven roepen. Dat is allemaal heel mooi en zinvol, maar er is wel een ‘maar’. Al deze burgerinitiatieven van onderop verbinden steeds een klein deel van de gemeenschap. Daarmee bieden ze een beperkte bijdrage aan de leefbaarheid en cohesie van de gemeenschap als geheel.

Om van deze losse initiatieven een duurzaam Gemeenschapszorg netwerk te maken is een trekker nodig, een professional die de mensen en organisaties bij elkaar brengt. Dit is de rol van de Gemeenschapszorg Coördinator, die midden in de lokale gemeenschap staat en ervoor zorgt dat de vrijwilligers en professionals in het netwerk elkaar vinden, versterken en ondersteunen. Daarmee vervult deze verbinder pur sang de middenpositie tussen de initiatieven van onderop en van bovenaf. De nauwe samenwerking tussen de organisaties wordt opgezet vanuit het dorps- of buurthuis, dat als neutrale en centrale locatie zeer geschikt is als ontmoetingsplek. Dit zal er toe bijdragen dat (veel) meer inwoners en organisaties het dorps- of buurthuis zullen ervaren als het maatschappelijk hart van de gemeenschap.

De Stichting Gemeenschapszorg Nederland ondersteunt bij het opzetten, opbouwen, ontwikkelen en verankeren van een lokaal Gemeenschapszorg netwerk. Om dit te laten slagen is de inzet van een professionele Gemeenschapszorg Coördinator essentieel, en daarvoor is ondersteuning nodig vanuit de overheid. Ook in de participatiesamenleving blijft deze immers verantwoordelijk voor het collectieve belang van de gemeenschap. Voor de versterking van lokale verbondenheid zijn initiatieven van onderop en bovenaf niet voldoende. Leefbaarheid en cohesie vragen om steun voor het midden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *