Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over Burgerschap

Na het vriendelijke en genereuze aanbod van de VNG bleek ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken welwillend te staan ten opzichte van onze activiteiten. Als gevolg daarvan werden we door mevrouw Annemiek Wissink uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het thema Burgerschap. Mevrouw Annemiek Wissink is als Programmamanager Burgerschap aangesteld om een verkenning te doen rond het thema burgerschap, om te bezien of ze met haar team voor een nieuwe bewindspersoon met een beleidsagenda zou kunnen komen. In vervolg op dit prettig inhoudelijke gesprek werden we door de Directie Democratie en Burgerschap uitgenodigd voor het symposium ‘Een nieuwe start voor goed burgerschap’.

De lezingen van prof. dr. Herman  van Gunsteren, emeritus hoogleraar Politieke Theorieën en Rechtsfilosofie, en van filosoof/schrijver Annemarie Kok, bleken beide origineel en inspirerend. Annemarie Kok verzet zich in haar recente boek ‘Binding genoeg’ tegen overdreven sombere verhalen over onze samenleving, en tegen al even sombere verhalen over onze representatieve democratie. In haar lezing ‘lk ben een staatsburger, geen buurtburger’ waarschuwde ze op treffende wijze voor een te grote nadruk op zogenaamde ‘directe democratie’.

“Niet een raadslid, tuinman of verpleegster geldt als een prima participerende burger, nee: iemand die zelf een buurtplantsoen aanlegt, mee denkt over de wijk en zich ontfermt over de buren: die is pas goed bezig.” Vervolgens brak ze een lans voor gekozen en benoemde bestuurders die er zijn in het algemeen belang. ‘Een nieuwe start voor burgerschap’, is wat haar betreft dan ook “in de eerste plaats het inzicht, dat het voldoende én noodzakelijk is, om te blijven houden van de rechtsstaat, van onafhankelijke journalistiek, van polderen, van ingewikkeldheid, en dus: van indirecte democratie. Deze vorm van democratie vind ik, in al haar onvolmaaktheid, nog altijd een even hartverwarmende als intelligente wijze om duurzaam te kunnen verkeren met miljoenen andersdenkenden. Daar kan geen ander bindmiddel tegenop.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *