Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over Burgerschap

Na het vriendelijke en genereuze aanbod van de VNG bleek ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken welwillend te staan ten opzichte van onze activiteiten. Als gevolg daarvan werden we door mevrouw Annemiek Wissink uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het thema Burgerschap. Mevrouw Annemiek Wissink is als Programmamanager Burgerschap aangesteld om een verkenning te doen rond het thema burgerschap, om te bezien of ze met haar team voor een nieuwe bewindspersoon met een beleidsagenda zou kunnen komen. In vervolg op dit prettig inhoudelijke gesprek werden we door de Directie Democratie en Burgerschap uitgenodigd voor het symposium ‘Een nieuwe start voor goed burgerschap’.

De lezingen van prof. dr. Herman  van Gunsteren, emeritus hoogleraar Politieke Theorieën en Rechtsfilosofie, en van filosoof/schrijver Annemarie Kok, bleken beide origineel en inspirerend. Annemarie Kok verzet zich in haar recente boek ‘Binding genoeg’ tegen overdreven sombere verhalen over onze samenleving, en tegen al even sombere verhalen over onze representatieve democratie. In haar lezing ‘lk ben een staatsburger, geen buurtburger’ waarschuwde ze op treffende wijze voor een te grote nadruk op zogenaamde ‘directe democratie’.

“Niet een raadslid, tuinman of verpleegster geldt als een prima participerende burger, nee: iemand die zelf een buurtplantsoen aanlegt, mee denkt over de wijk en zich ontfermt over de buren: die is pas goed bezig.” Vervolgens brak ze een lans voor gekozen en benoemde bestuurders die er zijn in het algemeen belang. ‘Een nieuwe start voor burgerschap’, is wat haar betreft dan ook “in de eerste plaats het inzicht, dat het voldoende én noodzakelijk is, om te blijven houden van de rechtsstaat, van onafhankelijke journalistiek, van polderen, van ingewikkeldheid, en dus: van indirecte democratie. Deze vorm van democratie vind ik, in al haar onvolmaaktheid, nog altijd een even hartverwarmende als intelligente wijze om duurzaam te kunnen verkeren met miljoenen andersdenkenden. Daar kan geen ander bindmiddel tegenop.”

VNG doneert beursstand voor Jaarcongres 2017

Nadat we de VNG hadden geïnformeerd over onze activiteiten, ontvingen we een zeer vriendelijke reactie van mevrouw Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG. Mevrouw Kriens bood ons om-niet een beursstand aan voor het jaarlijkse congres van de VNG, ditmaal in Goes. Tijdens dit congres, dat bezocht wordt door ruim 2500 bestuurders uit het hele land, is een beursvloer ingericht met een aantal stands van verschillende commerciële en niet-commerciële partijen. Vanzelfsprekend gingen we graag in op dit genereuze aanbod. Onze beursdeelname was een buitengewone gelegenheid om onze stichtingsdoelen en -aanpak onder de aandacht te brengen van de gemeentelijke bestuurders en van andere beursexposanten.

(foto: VNG Jaarcongres, in het midden mevrouw Jantine Kriens)

Provincie Gelderland steunt Stichting Gemeenschapszorg

De provincie Gelderland ondersteunt burgerinitiatieven die de leefbaarheid versterken. De aanpak van Beesd voor elkaar – het eerste Gemeenschapszorg netwerk – werd door de provincie gezien als een goed voorbeeld van versterking van de leefbaarheid en cohesie in een lokale gemeenschap. De Stichting Gemeenschapszorg kreeg daarom van de provincie het verzoek een stappenplan te ontwikkelen op basis van de ervaringen van Beesd voor Elkaar. Dit gaat dienen ter ondersteuning en inspiratie van burgerinitiatieven die een vergelijkbaar initiatief willen starten in hun gemeenschap.

Beesd voor Elkaar ontvangt financiële bijdrage van de Rabobank West-Betuwe

De Rabobank ondersteunt projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. De aanpak van Beesd voor Elkaar – het eerste Gemeenschapszorg netwerk waarin actieve burgers en professionals samenwerken aan de leefbaarheid en cohesie binnen de gemeenschap – wordt daarin positief beoordeeld. Op 28 oktober 2016 ondertekenden Joanne Bredero (Beesd voor Elkaar) en Ellen Otte (directeur Private Banking en Particulieren) in het bijzijn van verscheidene deelnemers aan Beesd voor Elkaar een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst geeft De Rabobank West Betuwe een financiële bijdrage om de zichtbaarheid van het initiatief Beesd voor Elkaar nadrukkelijker en structureler vorm te geven.

(foto: Nieuwsblad Geldermalsen, linksvoor zittend Ellen Otte, naast haar Joanne Bredero)