Gemeenschapszorg netwerk; het alternatief voor de Dorpsraad

In onze participatiesamenleving wordt van burgers verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Veel gemeenten zijn dan ook op zoek naar manieren om de burgerparticipatie te stimuleren. In kleinere kernen is het ondersteunen van een Dorpsraad of Dorpsplatform daarbij een populair middel. Dat lijkt heel vanzelf-sprekend, want de mensen die hierin […]

Leefbaarheid en cohesie vragen om steun voor het midden

In de meeste plaatsen zijn heel veel initiatieven om de leefbaarheid en cohesie te versterken. Vrijwilligersorganisaties als sportclubs en ouderenverenigingen en professionele organisaties als scholen en thuiszorg. Ze doen allemaal goed werk, maar ze werken in heel veel gevallen niet samen. Deze eilandjescultuur heeft grote nadelen. Omdat de organisaties niet samenwerken ontbreekt het wij-gevoel, het […]