In een lokaal Gemeenschapszorg netwerk

zorgen actieve burgers en professionals samen voor een levendige gemeenschap, signalering en zorgpreventie en deelname van kwetsbare mensen

Op weg naar een verbonden gemeenschap

In de meeste plaatsen zijn heel veel initiatieven om de leefbaarheid te versterken. Burgerorganisaties als sportclubs en ouderenverenigingen. En professionele organisaties als scholen en zorginstellingen. Ze doen allemaal goed werk. Maar ze werken in heel veel gevallen niet samen.

Hoe zou het zijn als we al die burgerorganisaties en professionele organisaties in een lokale gemeenschap met elkaar zouden verbinden? Als ze samen activiteiten gaan organiseren om een levendiger en krachtiger gemeenschap te maken. Waarin ze uitkijken voor mensen die zorg nodig hebben en ze kwetsbare mensen weer betrekken bij de gemeenschap. En ze dit alles nadrukkelijk met alle inwoners gaan communiceren, zodat iedereen in de gemeenschap er enthousiast over wordt en er een rol in wil spelen. 

Dan ontstaat er een netwerk van organisaties en actieve burgers die samen de cohesie en leefbaarheid in de lokale gemeenschap gaan versterken. Een Gemeenschapszorg netwerk.

“Stichting Gemeenschapszorg heeft als doel de eenheid en leefbaarheid in de gemeenschap te versterken door burgers en professionals te verbinden in een lokaal Gemeenschapszorg netwerk.

Zo versterken we de actieve burgerparticipatie en zorgen we voor een levendige en krachtige gemeenschap, waarin veel aandacht is voor signalering en zorgpreventie en kwetsbare mensen weer gaan meedoen in de samenleving.”

Levendige en krachtige samenleving

In vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen zijn veel burgers actief. Door hen met ondersteuning van de Gemeenschapszorg Coördinator te verbinden met andere actieve burgers en met professionals ontstaan veel nieuwe gezamenlijke initiatieven. Sportclubs en scholen organiseren bijvoorbeeld gezamenlijk een Beweegweek, en ouderenverenigingen en het kernteam zetten samen hulp op voor eenzame ouderen.

Omdat het Gemeenschapszorg netwerk alle activiteiten nadrukkelijk zichtbaar maakt naar de inwoners, zien ze dat er veel meer gebeurt dan ze dachten. Zo ontstaat een veel positiever gevoel over de cohesie en leefbaarheid, en vooral: het motiveert de inwoners om zelf actief te worden: “Wat goed dat dit gebeurt, daar wil ik ook aan meedoen!” Al deze gezamenlijke activiteiten en de continue activatie van de burgers zorgen voor een levendige en krachtige gemeenschap.

Signalering en zorgpreventie

In het Gemeenschapszorg netwerk zijn alle burgerorganisaties en professionele organisaties verbonden. Gezamenlijk hebben ze een zeer grote achterban en komen ze in contact met vrijwel alle inwoners. Daarmee kan het Gemeenschapszorg netwerk al in een vroeg stadium mensen signaleren die zorg nodig hebben. Hierdoor krijgen ze tijdig hulp, zodat de zorgvraag niet onnodig escaleert. Binnen het netwerk is veel contact tussen de deelnemers die zich richten op dezelfde groep inwoners. Zo worden kennis en ervaringen uitgewisseld, zodat die groep beter in beeld komt en beter kan worden geholpen.

Scholen, sportverenigingen en kinderopvang kunnen samen een Pestplatform opzetten, waardoor pestproblemen snel worden gesignaleerd en er indien nodig gezamenlijk met de jeugdzorg kan worden opgetreden. Alle ouderenorganisaties en actieve burgers die contact hebben met ouderen kunnen een Ouderensteunpunt opzetten, dat structureel zicht houdt op zaken als eenzaamheid en ondervoeding. Met ondersteuning  van de Gemeenschapszorg coördinator ontstaan er zo vele mogelijkheden om gezamenlijk te zorgen voor tijdige signalering en zorgpreventie.

Kwetsbare mensen doen weer mee

Het doel van het Gemeenschapszorg netwerk is alle inwoners te laten deelnemen. Toch zijn er mensen die door omstandigheden moeilijker kunnen worden bereikt en minder of niet deelnemen aan de activiteiten. Mensen die bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven, geen sociaal netwerk hebben of langdurig gezondheidsproblemen hebben. Binnen het Gemeenschapszorg netwerk speelt het Sociale Wijkteam (of Kernteam) een belangrijke rol om deze groep beter in beeld te krijgen.

Begeleid door de Gemeenschapszorg Coördinator werken alle leden van het Gemeenschapszorg netwerk vervolgens samen om de kwetsbare mensen weer te betrekken bij de activiteiten. Sportclubs bieden bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap aan kinderen van arme ouders, er komt een ophaaldienst om mensen naar en van activiteiten te vervoeren of er wordt een sociaal programma opgezet voor eenzame ouderen. Het Gemeenschapszorg netwerk zorgt voor een samenhangend aanbod van activiteiten en initiatieven die iedereen in staat stellen om (weer) mee te doen.

Beesd voor Elkaar; het eerste Gemeenschapszorg netwerk

In Beesd werken 37 burgerorganisaties en professionele organisaties op het gebied van zorg, welzijn, sport, recreatie, cultuur en educatie samen in het eerste Gemeenschapszorg netwerk. Ondersteund door een professionele Gemeenschapszorg Coördinator ontwikkelen ze gezamenlijk activiteiten om de leefbaarheid en cohesie in Beesd te versterken. Dit heeft geleid tot tal van nieuwe initiatieven, zoals de Beweegweek, een Ouderensteunpunt, het Pestplatform en een enquete naar de woningbehoefte. Omdat vrijwel alle inwoners een band hebben met een van de aangesloten organisaties is er een dorpsbrede eenheid en een levendige gemeenschap in Beesd ontstaan.

Door de grote achterban komen de leden van het netwerk in contact met vrijwel alle inwoners, waarmee het Gemeenschapszorg netwerk al in een vroeg stadium mensen signaleert die zorg nodig hebben. Hierdoor krijgen ze tijdig hulp, zodat de zorgvraag niet onnodig escaleert. Alle leden van het netwerk werken samen om de kwetsbare mensen binnen Beesd te betrekken bij de activiteiten in de gemeenschap. Het Gemeenschapszorg netwerk van Beesd wordt breed ondersteund in Gelderland en daarbuiten en heeft inmiddels geleid tot interesse vanuit vele andere dorpen en wijken.

Nieuws en blog artikelen

© Copyright - Stichting Gemeenschapszorg Nederland