Vrijwilligers en professionals gaan samen zorgen voor de lokale gemeenschap

In de meeste plaatsen zijn heel veel initiatieven om de leefbaarheid te versterken. Vrijwilligersorganisaties als sportclubs en ouderenverenigingen. En professionele organisaties als scholen en thuiszorg. Ze doen allemaal goed werk. Maar ze werken in heel veel gevallen niet samen.

Deze eilandjescultuur heeft grote nadelen. Omdat de organisaties niet samenwerken ontbreekt het WIJ-gevoel, het besef onderdeel te zijn van een gemeenschap. Tevens worden hierdoor de krachten niet gebundeld om gezamenlijk de leefbaarheid in de gemeenschap te bevorderen. En omdat de inwoners niet weten wat er allemaal gebeurt in hun gemeenschap, hebben ze het onterechte gevoel dat er ‘tegenwoordig nog maar weinig nabuurschap is’. 

Hoe zou het zijn als we al die vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties met elkaar zouden verbinden? Als we een netwerk zouden creëren waarin ze hun activiteiten met elkaar zouden afstemmen. Gezamenlijk activiteiten zouden ontwikkelen. En dit nadrukkelijk met de inwoners zouden gaan communiceren. Dan ontstaat er een netwerk van organisaties die samen de leefbaarheid en cohesie in de gemeenschap gaan versterken. Een Gemeenschapszorg netwerk.

Bovenstaande video geeft een beknopte presentatie van onze visie en aanpak. Als u het geluid op uw apparaat aanzet kunt u de voice-over horen. Door op de knop rechtsonder te drukken (4 pijltjes) krijgt u een fullscreen weergave. 

© Copyright - Stichting Gemeenschapszorg Nederland